Nederlandse Straatdokters Groep

De doelstelling van de Nederlandse Straatdokters Groep is het uitdragen van lessen van de straat, over het bieden van sociaal medische zorg aan kwetsbare burgers in de marge van de samenleving. Het gaat om het delen van specifieke kennis uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het veld, met en voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.

Handreiking voor implementatie

Sociaal medische zorg aan dakloze mensen in Nederland: handreiking voor implementatie van bouwstenen in de praktijk. Deze handreiking is bedoeld voor hulpverleners, bestuurders en beleidsmakers om de sociaal medische zorg voor dakloze mensen te versterken en verbeteren. De handreiking is gebaseerd op kennis en ervaring van professionals uit de praktijk. Met vier bouwstenen wordt de sociaal medische zorg stap voor stap opgebouwd, van aanmelding, intake, begeleiding en uitstroom. Hierbij worden tevens gegevens verzameld om een beter inzicht te krijgen van de oorzaken van dakloosheid en verbeteren van opvang en zorg voor hen die dakloos zijn geraakt. Klik hier of op de button om de handreiking te downloaden.

Daklozen Zorgkaart

Er is geconstateerd dat er weinig informatie bekend is over waar hulporganisaties voor daklozen te vinden zijn. Wij hebben daarom alle nodige informatie per centrumgemeente voor u verzameld in een interactieve kaart: de Daklozen Zorgkaart. U kunt hier adresgegevens vinden van alle beschikbare zorginstanties in uw gemeente. Deze Daklozen Zorgkaart is bedoeld voor alle hulpverleners en instanties betrokken bij de daklozenopvang. Ook is het mogelijk dat de dakloze, indien hij beschikt over een mobiele telefoon met internet faciliteiten, hiervan gebruik kan maken.

Algemeen nieuws en actuele projecten